luni, 9 iunie 2014

What children should not see, and yet they see daily


What children should not see, and yet they see daily:
Ce nu ar trebui să vadă copii și totuși ei  văd zilnic:
Obscenities stars in concert
Obscenitățile vedetelor în concerte

Miley Cirus


Lesbian kiss Kate Perry and Miley Cirus

Cameron Diaz
"Incentives and charge in" ”Îndemnuri și povețe”

"Music and Motion innocent childish"
”Muzică și mișcări nevinovate copilărești”Advertising a small snack/Publicitate la o mică gustare


Compare least you should see children
Comparați puțin cu ce ar trebui să vadă copiii:


How can you educate your children if they see every day such scenes?
Forbidding them?
No way!
If you forbid them to believe that we must express look to see exactly what you've forbidden!
Passing them by in silence or minimizing them?
And it is wrong because it will look and believe exactly what you do not want to believe!
It is best to see them accompanied by your comments!
This is bad, because it looks like a pig, little pig, and so on ...
And with a sequel, possibly with "and we do not want to look like a pig!"
Cum poți să-ți educi copiii dacă văd zilnic astfel de scene?
Interzicându-le?
În nici un caz!
Dacă le interzici să se uite vor crede că trebuie expres  să le  vadă exact ceea ce le-ai interzis!
Trecându-le sub tăcere sau minimalizându-le?
Iar este greșit întrucât le va privi și va crede exact ceea ce nu vreți să creadă!
Cel mai bine este să le vadă însoțite de comentariile dumneavoastră!
Aceasta este urât,pentru că arată ca un porc,purceluș,și tot așa...
Și cu o continuare, eventual cu ”și noi nu vrem să arăți ca și un purceluș”!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comment here/Comentati AICI